వేస్ట్ పొస్ట్…


పోస్ట్లు పెట్టక పోయినా విసిటర్స్ ని చూస్తే….ఏదయిన మాంచి పోస్ట్ పెట్టాలనిపిస్తూంది..
చాలా మేటర్ ఉంది…కానీ కాంట్రావర్సీ సబ్జెక్ట్లే…….
అయినా …టచ్ చేస్తా…

ఈ మధ్య ఒక కోట్ చూసా…
ఎవరినీ నమ్మకూ…
అని…
మరి ఎవరినీ నమ్మకుండా…ప్రతీ రోజూ వాళ్ళతో గడపడమెలా??

కానీ…ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజం…

ప్రతీ ఒక్కడికీ….స్వార్దం…పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయింది…
ఏ ఒక్కడూ…నిండు మనసుతో ప్రవర్తించడం లేదు…
నా కేంటి….అన్న జంధ్యాల …డైలాగ్…పూర్తిగా అన్వయించుకుంటున్నారు…
సమాజం…మారింది…అవును…మన వాళ్ళకి తెలివితేటలు ఎక్కువయ్యాయ్!!

ఆకాశమంత ఎత్తు గా స్వార్ధం పెరిగింది…
ఇప్పుడు మిగిలింది….
మనకు ఎంత వరకూ ఉపయోగం అన్న భావనే…
ఉపయోగ పడితే వాణ్ణి మెయిన్ టెన్ చేద్దాం…లేకపోతే…
వదిలేద్దూ..మనకుపయోగపడనోడి తో …టైమ్ వేస్ట్….

చెత్త పోస్ట్ అనవసరంగా చదివాం…టైం వేస్ట్…అనుకున్నారుగా…
అలా అయితే…నా అంచనా కరక్టే…

 

1 Comment

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s