డాక్టరు గార్ని చితక్కొట్టారు??


తాగి తాగి లివర్ ఫెయిలయిన ఎనబై సంవత్సరాల వృద్దుణ్ణి,అర్ధరాత్రి ఎమర్జెంటుగా తీసుకు వస్తే…ఆ పేషంటుని బతికించనందుకు…?
ఈ వీడియో చూడండి…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s