డాక్టర్లు ఎందుకు జనాల్లో పలచన అయ్యారు??


రాత్రి పదవుతుంది….
ఒక ఆరెమ్పీ డాక్టరు నుండి ఫోను…
సార్ డెలివరీ కేసు తీసుకొస్తామ్…
ఏమయ్యింది?
ఉదయం నుండీ ఉమ్మి నీరు పోతుంది….డెలివరీ అవలేదు…భయపడుతున్నారు సార్…
తీసుకుని వచ్చేయండి….తెలుసు కదా….రాత్రి ఎవరూ దొరకరు….మత్తు డాక్టరుకు ఎక్కువ ఇవాలి…పదిహేను వేలు అవుతుందని చెప్పండి…
కొన్ని చోట్ల ఈ ఎమవుంటు…ఇరవై ముప్పై వేల వరకూ….అవుతుంది…
ఇక్కడ ముఖ్యమైన ప్రశ్న…?
బాంకుకో…తాహ్సీల్దార్ ఆఫీసుకో …సమయానికి వెల్లే జనం…. …అర్ధరాత్రయినాక.. ఆసుపత్రికి తీరిగ్గా బయలు దేరుతారు…ఎందువల్ల??
రోజంతా…అనారోగ్యం ఇబ్బంది పెడుతున్నా…డాక్టరు దొరకడన్న భయం ఎందుకు లేదు?
ఎమర్జెన్సీ….ఈ పేరుతో…తాశీల్దారు ఆఫీసుకి….బాంకుకు అర్ధరాత్రి వెలితే అక్కడ పలకరించే వాడు ఎవడూ ఉండడు…
అదే…ఆసుపత్రికి …అందులోనూ ప్రయివేటు ఆసుపత్రికి వెలితే??డాక్టరు కుక్కలా మెలుకవగా ఊంటాడు…ఎంత లేటుగా వస్తే…అంత ఎక్కువ లాగేయాలన్న ఆలోచనతొ…సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాడు ప్రయివేట్ డాక్టర్…
రోజంతా ఇంటిలో జబ్బుతో ఎందుకు మురిగి పోయావని అడగడు!!
అర్ధరాత్రి వచ్చాడు…ఎంతయినా లాగేయొచ్చు అన్నదే…డాక్టరు ఆలోచన!!
ఇక్కడె బీజమ్ పడుతుంది డాక్టర్ల మీద చీప్ అభిప్రాయం…
ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ…ఇప్పుడు చెప్పండి….మీకు బాంకు పనీ….ఆసుపత్రి పని ఉంటే ఎవరి పని ముందు ముగిస్తారు….??
బాంకు పనే కదా..డాక్టరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా దొరుకుతాడు….కాబట్టి…
ఎందుకు డాక్టర్లు ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి వస్తుంది….ఇందువల్లే…
రావాల్సిన టైం లో రాకుండా…ఎప్పుడైనా దొరుకుతాడన్న అభిప్రాయంతొ…జనం …అడ్ద దిడ్డంగా రావ్దంతో….మామూలు కేసులూ…ఎమర్జెన్సీ గా తయారవుతున్నాయ్!!
70% గా ఉన్న రూరల్ జనానికి డాక్టర్ల మీదున్న అభిప్రాయం ఇది…
వీళ్ళు, ప్రజలు..పెద్ద టవున్లలో స్పెషలిస్టుల దగ్గర …..అసహనంగా వ్యవహరించడానికి…. ఈ రూరల్ ఏరియా లో …డాక్టర్ల బిజినెస్ మెంటాలిటీ బీజం వేస్తుంది…
ఇది…మొత్తం అనారోగ్య వ్యవస్థలో…1% మాత్రమే…
(ఇంకా ఉంది…)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s