ఎంత పని చేసావయ్యా?శ్రీ హరి…


ఎంత పని చేసావయ్యా?శ్రీ హరి…
గుండెను పిండేసి నట్టయ్యింది…
కళ్ళలో నీళ్ళు నిలిచాయి..
మనిషిననిపించావు…
మనిషి ఎలా ఉండాలో చూపావ్…
నీ మరణాన్ని నమ్మకపోవడం…
నాకానందంగా ఉంది!!!

….శంకర్…

1 Comment

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s