ప్రపంచం అంతా ఛీ అన్నా..మన సీబీఐ కు నీతి పరులే!!


సిగ్గూ,లజ్జా,మానం,మర్యాదా అన్నీ వదిలెస్తే…ఈ దేశన్ని నడిపించే నాయకులు అవ్వచ్చు..భరి తెగించి ,ఏమయినా చేస్తారు..మీరు నడి రోడ్డు మీద రేప్ చేసినా అమ్మ దయ ఉంటే..మీ మీద కేసులు హుష్ కాకీ!అవునండీ..కోర్టులు కూడా తెల్ల మొహం వేయాలిసిందే?య్యా..దొంగా ,పోలీస్ ఒక్కటయిపోతే…చక్కగా దోచుకుని…విలా…సవంతమైన జీవితాలు గడపొచ్చు..ఆగండీ,.ప్రజలకు కొన్ని బిస్కట్టులు పారేస్తే సరి!వాహ్వా!!ఏమిండియా,ఏమిండియా?విచ్చల విడిగా..వచ్చి పడిన …దేశ దేశాల హవాలా డబ్బు గురించి,ఇంకా విచారణ చేయాలన్న…సీబీఐ…అబ్బె…అసలేం జరగ లెదు..రాముడు మంచి బాలుదు అంటే..ఏం చేస్తా?నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించుకోవడమె, మన  బొటన వేలును!!

 

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s