ఒక సజీవ సాక్ష్యం..కేఎ పాల్!!


మనకెవరైనా నమస్కారం పెట్టినా,గౌరవించినా అది మన గొప్పతనం కాదు…
భగవంతుడు మన కిచ్చిన విద్యకీ..
అలా గౌరవించే గుణం ఉన్న అవతలి వాళ్ళ …. గొప్పతనమది….
అది మర్చి పోయి.. మన పరిధులు దాటి,రెచ్చిపొయి…అంతా మన గొప్పతనమనుకొని…
బిల్దప్పులు ఇచ్చి నప్పుడే….నవ్వుల పాలవుతాం…ఏకే పాలవుతాం…
ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళున్నారు…అంతా తమ ప్రతిభ అనుకునే వాళ్ళు!!
అనుక్షణం జాగ్రత్తగా,ఒద్దికగా,నమ్రతగా ఉండాలన్నది… ఒక పాటమవ్వాలి…
జీవితం లొ..రక రకాల వ్యక్తులు ఎదురైనప్పుడు…ఎలా జాగ్రత్త పడాలో….ఏకే పాల్ ని చూస్తే అర్ధమవుతుంది…
చూసి నవ్వుకొనే ముందు…
ఆయన ఎలాంటి జీవితం గడిపాడో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి…
అదృష్టం ఒక్కసారే తలుపు తడుతుంది…దురదృష్టం తలుపు తీసే వరకూ ..తడుతూనే ఉంటుంది…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s