చాగంటి వారు మాకక్కర్లేదు!!


              (Maharshi Vyas dictating and Ganesha writting the Mahabharata)

చాగంటి వారి మాటలు మళ్ళీ,మళ్ళీ విన్న కొద్దీ .. రోజూ వంద కోర్కెలతో..గుళ్ళూ…గోపురాలూ..మందిరాలూ…సందర్శించే నాకు..చిరాకు వేసింది..
బీజాక్షరాల వరకూ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరమేమిటీ?నాకు తృప్తిని కలిగించి, కోర్కెలు తీరుతాయని… నేనేదొ…ఈ కలికాలంలో ..దేముళ్ళనీ,బాబా లనీ కూడా నా మైండ్ సెట్కి అనుగుణంగా మార్పు చేసుకుని ఆరాదిస్తోంటే….
వ్యాసుడూ,ప్రామాణిక గ్రంధాలూ అంటారేమిటి?
టీవీ9 వాళ్ళూ చెప్పారు..కోర్కెలు లేకుండా ఏ ఒక్కరూ…దేముణ్ణి ఆరాధించరూ..కోర్కెలు తీరాలనే ఎవరైనా దేముణ్ణి కొలుస్తారనీ…
కాబట్టి…టీవీ 9 ..నాకు ప్రామాణికం…
ఆ ప్రకారమే..నేను చేస్తా…ఇంత వ్యాపారం అల్లుకున్న నాబోటి వాళ్లని..కోర్కెలతొ రావద్దంటే…రేపు ఈ దేముళ్ళకి ఒక్క భక్తుడైనా మిగులుతాడా??
నాక్కావలసిందే గ్రంధాలలో వెతుక్కుంటా కానీ..ప్రామాణిక గ్రంధాలతో నాకే్ం పనీ అనీ?
మన సమాజం ఈ రోజు ఇంత చక్కగా వర్ధిల్లుతుందంటే…మనమంతా మన కోర్కెలతో దేముళ్ళని కొలుచుకోబట్టే కదా….

ఆయన గొప్ప వారే కావచ్చు కానీ..ఆయన మాటలు మాకు రుచించలేదు…

ఆయన గొప్ప వారే కావచ్చు కానీ..ఆయన మాటలు మాకు రుచించలేదు…

ఆయన గొప్ప వారే కావచ్చు కానీ..ఆయన మాటలు మాకు రుచించలేదు…
అవును..ఎవరి మాటలు మనకు తృప్తినిస్తాయ్?
మన నమ్మకాన్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళవే కదా!!

(మిమ్మల్నీ రచ్చలొకి దింపుతున్న మా వాళ్ళందరి తరపునా.. బాబా వారికి క్షమాపణలతో)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s