తెలంగాణా ప్రజల ప్రియతమ సీఎం…కికురె


ప్యాకేజీ ప్రకటిస్తున్నామ్..తెలంగాణా ఇక లెనట్టే…రండి అనగానే…
ఇప్పుడు ప్రకటిస్తే…అసెంబ్లీ సమావేశాలవుతున్నాయ్…
ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేను…అని..ప్రకటన…పోస్ట్ పోన్ చేయించి …
తర్వాత తీరిగ్గా వెళ్ళిన…మన తింగరి కిరణ్ పుణ్యమా అని…
…తెలంగాణా…ఇవ్వాలన్న డెసిషన్ కి అధిష్టానం మారిపోయింది..
పాకేజీ ప్రకటనకి అడ్డుపడి, అప్పుడు తలెత్తే….ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయ లేక…   ..
ఇప్పుడు తెలంగాణా ఇచ్చుకున్నడన్న మాట…కిరణం..
తెలంగానా ప్రజలు…ఎప్పటికీ…కిరణ్ కి రుణపడి ఉండాలి మరీ…
ఆ మాత్రం గొడవల్ని మానేజ్ చేయలెక పోతే…ఇంత ప్రభుత్వమ్…ఎందుకయ్యా..కిరణం?దుకాణమ్ కట్టెయ్యి..

తెలంగాణా ఇస్తున్నారన్న దుగ్ధ తొ కాదు ఈ పొస్ట్…నిజంగా..అనివార్యమైతే…ప్రాబ్లమ్స్…ఫేస్ చేయలేని సీఎం లు మనకెందుకనీ??

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s