నేడు- పరిపూర్ణ నీచ మానవులు!!!


మొన్న పేపర్ చూడగానే ఈ క్రింది ఐటమ్ చూసా…అదే ఉండిపోయింది..రెండ్రోజులుగా నా ఆలోచనల్లో…
ఎందుకు…ఇలా పిచ్చి పట్టి నట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు?కష్టపడి పని చేస్తే ఎలానూ ఫలితం ఉంటుంది..కానీ ఈ వేలం వెర్రి ఏమిటి?భూముల్ని ఆక్రమించటం..కిడ్నాపులూ..హత్యలూ…ఇంత పిచ్చ సంపాదన అవసరమా??
అసలు ఈ రియాల్టర్లే కాదు….అన్ని రంగాల్లో…ఇంకా..ఇంకా గడించేయాలి..దాని కోసం యాతన….
దొంగ చిట్ కంపెనీలు కానీయండి..నకిలీ..మందులు..విత్తనాలూ..నానా ….చండాలం చేసి…అంతేసి సంపాదించాలా?
రాజకీయ నాయకులూ…డాక్టర్లూ..లాయర్లూ…ఎవరికెవరూ తీసిపోరన్న ట్టు అందరూ…ఒకటే యాతన…అన్ హెల్తీ కాంపిటీషన్…
ఎవరి మొహం లోనూ సంతోషం లేదు..ఎప్పుడూ..అసహనం…ఇరిటేషన్…వర్రీ అయిపోతుండడం…
ఇవ్వన్నీ..లేకుండా ఉన్న పూర్వపు రొజులే బాగున్నాయనిపిస్తోంది….
ఏ కొద్ది మందో ఈ రోగం తొ చచ్చే వారు..ఇప్పుడు ఇది..ఇంటింటికీ పట్టేసింది…ఈ మాయదారి రొగం మొత్తం భూమండలాన్ని చుట్టి పడేసినట్టుంది…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s