నేటి నీతి..వాక్యం..


ఇప్పుడు ప్రపంచానికి..కొత్త నీతులు వర్తిస్తాయి..
అంటే చిన్నపుడు..అసత్యము లాడరాదు…గురు బ్రహ్మ..గురు విష్ణు..
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం..వరదే కామరూపిణీ….ఇలాంటి నీటి వాక్యాలు చెప్పేవారు…
ఇప్పటి ప్రపంచ ..రీతి..నీతులకనుగుణంగా…కొత్త నీతి వాక్యాలు..వచ్చాయి..మచ్చుకి ఒకటి..ఈ రోజు చూసినది…

వైఎస్ ఆశయాలు,జగన్ లక్ష్యాలు సాధించాలి’

vcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s