పాత వాళ్ళు అందర్నీ తోక్కేసారండీ…!!


సారూ..కొత్త గాయకులూ వస్తున్నారు..ఎంత బాగా పాడుతున్నారూ??ఎలా అయినా  పాత వాళ్ళు అందర్నీ తోక్కేసారండీ…!!
అవునా స్వామీ…కొత్తొక వింత..పాతొక రోత అని కానీ….

ఇప్పుడున్న మోజులో వాళ్ళను తీసి పారేస్తున్నావ్ గానీ…ఈ పాట విను !!

http://google.saregama.com/music/pages/listen_popup?mode=listen_popup&query=INH100507521

ఇప్పటి   వాళ్ళు  ఎవరయినా ఇలా హృద్యంగా పాడగలరా?
అలా అని ఇప్పుడు టాలెంట్ లేదనడం లె..ఎవర్నీ తక్కువగా తీసి పారేయకు..
అన్నట్టు ఆయనే సంగీత దర్శకుడని గుర్తు!!

3 Comments

  1. వెన్నెల గారూ…sp గారి సాంగ్స్ మూట కట్టి ఎక్కడయినా దొరికితే బాగుణ్ను…కన్యా కుమారి సినిమా సాంగ్స్ వెతగ్గా వెతగ్గా ఒకటి దొరికింది…మిగతావి మిస్ అయ్యాయి…చాలా పాట పాటలు దొరకటం లేదు..

  2. సారూ..కొత్త గాయకులూ వస్తున్నారు..ఎంత బాగా పాడుతున్నారూ??ఎలా అయినా పాత వాళ్ళు అందర్నీ తోక్కేసారండీ…!! అవునా స్వామీ…కొత్తొక వింత..పాతొక రోత అని కానీ….

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s