నిరాధార ఆరోపణలు??కోర్టుల్లో తేలుతున్నాయి!!


భూతు పత్రికలన్నారు…
నీలి వార్తలన్నారు..
పచ్చ పత్రికలన్నారు…
నిరాధారమైన  ఆరోణలన్నారు..
కుట్ర అన్నారు…
భజన గాళ్ళు అ న్నారు…
కానీ కోర్టుల కళ్ళు కప్పలేరుగా…
బంగారు  కుర్చీలు…
హెలికాప్టర్లూ..
రాయలు వారి వేషాలూ..
ఇళ్లకే నడచి వచ్చే బంగారం షాపులూ…
ఎవడబ్బ  సొమ్మురా??ఈ జాతిది!భారత జాతిది!!!

కోర్టు తీర్పులే సాక్షి…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s