అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామ కెరుక!!!


మీకంటే మరెవరికి స్వామీ తెలుస్తుంది విషయం..దోస్తీ చేసి భుజభుజాలు కలుపుకు తిరిగారు…అప్పోజిషన్ వాళ్ళకంటే మీకే ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు…అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామ కెరుక అన్నారుగా!!

http://epaper.andhrajyothy.com/Publications/AJ/AJYOTHI/2013/04/13/ArticleHtmls/13042013009024.shtml?Mode=1

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s