రాజన్న రాజ్యం కావాలండో..రాజన్న రాజ్యం కావాలీ!!!!


                                       (500 ఫెన్షన్ మీకు..50 వేల  కోట్లు నాకు..ఎలా ఉంది నా మాస్టర్ ప్లాన్..**ల తీరిందా??)

ఎప్పుడూ ఎండ మొహం ఎరుగని ఇంటి ఆడపడుచులు రోడ్ల మీదకు వచ్చారు…
రాజన్న రాజ్యం తెచ్చి ప్రజలను ఉద్దరిస్తామంటున్నారు..
అధికారం  కావాలంటున్నారు..ఇవ్వమంటున్నారు…
ఇంతకూ దేనికి అధికారం?? రాజన్న రాజ్యం తెచ్చి జనాన్ని  ఉద్దరించాలనా?
తమ వర్గాలనైనా  పైకి  తీసుకు రావాలనా??
కాదు తమ  ఆస్తులను  రక్షించుకోవాలి…ఎడాపెడా  సంపాయించిన  విచ్చలవిడిగా  అవినీతి సొమ్ముకు..
అధికార హోదాతో..రక్షణ  కల్పించ వచ్చు….తమ బంట్లను ఎగవేసి రాద్ధాంతం చేసి…సమస్యను ప్రక్క దారి పట్టించ వచ్చు..
ఎమ్మెల్యే ..ఎంపీ లను గెలిపించుకుని…  …అప్పుడు ఇటలీ మాఫియాన క్రిందికి రప్పించుకుని బేర సారాలు చేయొచ్చు…
బ్లాక్ మైల్ చేయొచ్చు..కేసులు రద్దు చేయించుకో వచ్చు …
అందుకే కావాలి రాజన్న రాజ్యం…
తమ సంపద ను రక్షించు కోడానికి కావాలి….అధికారం….

ఒకటే జవాబు..
ఎవడు చేయలేదు అవినీతి??
ఎవడు చేయలేదు అవినీతి??
ఎవడు చేయలేదు అవినీతి??
ఎవడు చేయలేదు అవినీతి??
ఎవడు చేయలేదు అవినీతి??

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s