ఆయన వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగానయినా సరయినవే!!


ఆయన వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగానయినా సరయినవే!!

జస్టిస్ కట్జూ వ్యాక్య లపై కోర్టు కు పోతామని గొప్పలు పోతున్న న్యాయ విద్యార్ధులు ఆయన వ్యాఖ్యలు సరయినవే నని నిరూపిస్తున్నారు..కాదంటారా??

500 రూపాయలు ఫెన్షన్ ఇచ్చి 50 వేల కోట్ల రూపాయలను పోగు చెసుకున్న నాయకుల్ని సమర్ధించే ప్రజల్ని ఏమంటారు?

ముందు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో గుర్తించకపోవడమె..పెద్ద ఈడియాటిక్..కాదంటారా??

మత పరమైన విషయాలైనా సరే…సమాజపరంగా జరిగే అన్ని విషయాల్లో..

ఆయన వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగానయినా సరయినవే!!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s