కోట్ల రూపాయలిస్తామంటున్నారు…


http://imf2rbi.blogspot.in/

కోట్ల రూపాయలిస్తామంటున్నారు……..నాకు ఎవరికి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలో తెలీక ఇక్కడ లింక్ ఇస్తున్నా…ఓపిక ఉంటే వీళ్ళపై ఒక కంప్లైంట్ చేయగాలరని ఇక్కడ ఉంచుతున్నా…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s