బూ….తులు వ్రాయకూడదు కానీ…


(భూతులు) బూతులు వ్రాయకూడదు కానీ…
ఈ కాంగ్రెస్ *** కొడుకులు దేశాన్ని సర్వ నాశనం చేశారు…
ఒక కాంగ్రెస్ ఎంపీ గారు ఎంత హుందాగా ప్రవర్తించారో చూడండి…

4 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s