నిజంగా… జరిగిన సంభాషణ ఇది !!!


దోచుకోవడమంటే ఏమిటి సార్?అన్నాడు మా శంకరం…
అదా?చూడు… పాతికేళ్ళ నుండీ సుబ్రమణ్య విలాస్ హోటల్ నడుపుతున్న మణి ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు?
తమిళ నాడు నుండి…
ఆయన ఇక్కడ హోటల్ పెట్టి…మన వాళ్ళను పనిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ మనల్ని దోచుకుంటున్నాడన్న మాట…
అర్ధం కాలేదు…
సరే..ఇక్కడ జూట్ మిల్లుకి నార..కూరా సప్లై చేసే కైలాష్ ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు..??
రాజస్థాన్..నుండి..
అదీ, ఆయన అక్కడి నుండి ఇక్కడకి వచ్చి … ఇరవై ఏళ్ళ నుండీ మనల్ని దోచుకుంటున్నాడన్న మాట….
అంతే నంటారా?
డాక్టర్ సంజన ఉన్నారు కదా…
అవును లేడీ డాక్టరు..ప్రసవాల స్పెషలిస్ట్…పంజాబీ అనుకుంటా..
అవును…ఆవిడ..ముప్పై ఏళ్ళ నుండీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు…బాగా సంపాయించి హాస్పటల్ కూడా కట్టారుగా……ఆవిడ మనల్ని దోచుకుంటున్నారు…అదన్న మాట…
మీకు బాగా నోటి దూల ఎక్కువ సార్…అంటూ మా శంకరం బయటకు పోయాడు..
బుర్ర గొక్కుంటూ ఉండి పోయా ఎంతమంది ఇంకా తిడతారో అని..

1 Comment

  1. హ్హ్వా హ్హ్వా హ్వా , అంతే మరి దోచుడంటే అదే.
    —–
    బతుకమ్మ కుండ నెత్తినెట్టుకుని ఆడక పోతే తెలగాన ద్రోహులయినట్టే అని కపితమ్మ ఫత్వా జారీసేసేసిందట. కోతిగారి వీణ, మాగావాలె అచారి, హిస్టరీ జైగో, మావో మూర్ఖిస్టు ప్రవీణ్ లకు తమ నిబద్ధత నిరూపించుకునే అవకాశం ఇంత ఈజీగా వస్తుందని కలలో కూడా వూహించలేదు.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s