శభాష్ కోదండరాం…


శభాష్ కోదండరాం…నీ నుంచి ఆశించిందే చివరకి చెప్పావ్..
కవాతులో సీమాంద్ర తొత్తులు ప్రవేశించారని…
నీ తర్వాతి పలుకు అవే నని నిన్ననే అనుకున్నాం..దేశ నాయకలు గానీండి,పెద్దలు గానీ యండి
ఏదేమయినా ప్రజలకు ఏం కావాలో అది ఇవ్వాలి..
తెలంగాణా ప్రజలు..తిండి గుడ్డా నీరు అడగటమే లేదు..గ్రేట్ ..
ఈ సమస్యలనధిగమించారు..
అసలు సోదరులకు అలాంటి సమస్యే లేదు…
వాళ్లకు ..ఉన్న సమస్య ఒకటే తెలంగాణా కావాలి…
దాన్ని మీరు ప్రభుత్వానికి వినిపిస్తున్నారు…సంతోషం..

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s