రైతు గోడు..ఆదరాబాదరగా ..సూపర్ స్పీడ్ గా మన నాయకులు తీసుకునే నిర్ణయాలు..
గొప్పగొప్ప వాళ్లకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయా??
అవును, ఈ రైతుల భాదలు చూడండి…
వ్యవసాయం లెకపోతే మనం డొల్లేనన్న సంగతి తెలిసినా…
ఏళ్ళ తరబడి వాళ్లకు పరిష్కారం చూపించే నాధుడే లేడు..
విదేశీయుల్ని సూపర్ బజార్ లు పెట్టుకోండనే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోగలం…
కానీ,మన రైతులు ఇలా ఏడుస్తూనే…గడపాలి…
వీళ్ళగురించి ఆలోచించి.. నిర్ణయాలు తీసుకునే ఓపిక ఎవరికుంటుందీ?
( అంధ్రజ్యోతి డైలీ నుండి)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s