థూ!!!మీ బ్రతుకులు చెడా!!


థూ!!!మీ బ్రతుకులు చెడా!! మీరు బాగు పడర్రా!!
ఎవరైనా కూలీ నాలీ చేసుకునే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి,అగచాట్లకు గురవుతుంటే మా నాన్న గారు..ఇలానే తిట్టే వారు…
ఇక్కడ ఈ నాయకపు వెధవవాయిలతో పాటు మనం కూడా నష్ట పోతున్నాం..

ఈయనెవడండీ అభియోగాల్లో వాస్తవాలు లేవు అని చెప్పడానికి..
సీ ఎం అవగానే విశ్వనేతను, మహోత్ముడునని అనుకుంటున్నాడేమో??
అరోపణలు రావడమే అవమానంగా భావించాలిసింది పోయి…మొహోన ఉమ్మేసినా కూడా ఎలాగోలా ఒడ్డున పడి పోదామని చూసే ఈ వెధవాయిల వల్ల…అక్రమాలు చెసి కోట్లు భోంచేసినా ఏం జరగదన్న అభిప్రాయం బలపడదా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s