ఎవడో తినేస్తే మనకెందుకు సార్!?!


ఎవడో అవినీతి చేసి తినేస్తే మన కెందుకండీ అవ్వన్నీ?? అన్నడొకాయన నిజమేనా ???మనకనవసరమా???
నిజమే,ఏం పీకలేమ్..
అవినీతి పరులను వెనకేసుకు వచ్చే వాళ్ళకు ఎంత చెప్పినా వాళ్ల వాదన మీద నిలబడతారే గానీ,ఏ రోజూ ఒక్కడు కూడా అవును తప్పు జరిగిందని ఒప్పుకోడు!!!(వాదనలతో అభిప్రాయాలు మారవు….)

ఎవరితోనో వాదించి ఒప్పిచనంత మాత్రానా మన కొచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు కానీ అవినీతి ముటాలను పచ్చిగా సమర్ధించే వాళ్ళు..ఈ దేశ భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నారన్నది మనకి స్పష్టం అవుతుంది….
రిలయెన్స్ కు 65 వేల కోట్ల రూపాయల గాస్ ను తమ ముఠా అవసరాల కోసం బాబు ధారాదత్తం చేయడం వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతగా నష్ట పోయారో పూర్తి వివరాలు తెలిసిన వాళ్ళ్కే అర్ధం అవుతూంది…

కాబట్టి, అవినీతి పరులూ, అవినీతి పరుల మేతా…వాళ్ళను సమర్ధించే వాళ్ళ మొరుగుళ్ళూ…మన కవసరమేనేమో???
ఎవడో అవినీతి చేసి తినేస్తే మన కెందుకండీ అవ్వన్నీ?? అన్నడొకాయన నిజమేనా ???మనకనవసరమా???

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s