ఎవరో జ్వాలను వెలిగించారూ…


ఎవరో జ్వాలను వెలిగించారూ…


వేరెవరో దానికి బలి అయినారూ ….

వేరెవరో దానికి బలి అయినారూ ….

1 Comment

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s