మీ తల వేయి వ్రక్కలు..కాదు.. కాదు..ఈ స్థాయి పోల్ రిసల్ట్స్ ఎవరి నుండి వెలువడతాయో చెప్పుకోండి చూద్దాం…
తెలిసీ జవాబు చెప్పక పోతే తరువాత ముఖ్యమంత్రి గా మీకు జగన్ అవుగాక…

సీబీఐ దర్యాప్తుపై ఐఏఎస్‌ల సంఘం మండిపాటు సమంజసమేనా?
అవును
కాదు
చెప్పలేం

Poll Results
సీబీఐ దర్యాప్తుపై ఐఏఎస్‌ల సంఘం మండిపాటు సమంజసమేనా?
3726 అవును
4478 కాదు
45 చెప్పలేం

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s