మహోనుబావుడూ…అనుసరణీయుడూ..


మహోనుబావుడూ…అనుసరణీయుడూ..
భావి తరం బాగుపడాలన్నా,చరిత్ర సృష్టించాలన్నా ఇలాంటి మహోనుభావుల జీవితాన్ని అనుసరించాలి..
కన్న తల్లి తండ్రులకు ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించి పెట్టాలి…
ఎవరు కన్న బిడ్డరా అని నలుగురూ ఆ తల్లి తండ్రులను నలుగురూ గుర్తు తెచ్చుకుని కీర్తించాలి….
ఈ మహోనుభావుడు ఎవరు కన్న బిడ్డో అని ఎపుడూ ఆశ్చర్యపోతూంటాను…ఆయన పనితనం గురించి మీడియా లో చదివినప్పుడల్లా…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s