కాగితం పులీ.. దొంగ పులీ..


మన కాగితం పులి బాబు ని చూసి దొంగ పులి కేసీఆర్ **చ్చ పొసుకుంటున్నాడు ఎందుకో…
బాబు ను పర్యటించనీండి…ఏం చెబుతాడో వినండి…అప్పుడు దొరుకుతాడుగా బాబు…
ముందే పోసేసుకోవడమెందుకూ?తొడిపేసుకోవడమెందుకూ?
ఇంతకీ కోదండరాం…కాలకృత్యాలయినా ప్రతీ రోజు తీర్చుకుంటాడా??వాటికీ బంద్ ప్రకటిస్తాడా???

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s