మీరు పోరాటంలో..నేను కుర్చిలో..


అవినీతి పై పోరాడండీ అని దెశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చే మన ప్రధానికి ఇప్పుడు ఏమైందో…అన్నా హజారే అదేగా చేస్తున్నడు…అంటే మన ప్రధానితో పాటు అందరూ స్టేజ్ ల మీద సొల్లు మాట్లాడ్డానికి తప్ప నిజానికి ఆచరించరన్నమాట…
ఈ వయసులో మన్మోహన్ ఇంకా బావుకునేది ఏముంది….
బిల్లుని నిజాయితీగా ప్రవేశపెట్టి కనీసం ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న దరిద్రాన్ని రూపు మాపడనికి ఒక చాన్స్ ఇచ్చిన వాడవచ్చు కదా…
చెయ్యడు …ముసలి వాడికి కూడా పోయే ముందు కూడా…
ఈ దేశాన్ని బాగు చేద్దామన్న కనీస స్పృహ ఉండదు….చచ్చే వరకూ పదవి పోకూడదు…
దాని కోసం ఎన్ని తప్పుడు పనులనైనా సమర్దిస్తారు……
తన వంతుగా పదవిలో ఉండగా ఒక మంచి పని చేసానూ…అన్న తృప్తి వీళ్ళకు అక్కర్లేదు….
జీవితం ఆఖరి లోనైనా ఒక మంచి పని చేయలన్న తలంపు ఉండదు…
చచ్చే వరకూ పదవిని కాపాడు కుంటే చాలు…
మన్మోహనూ ఇంకా ఏం సాధించుదామనయ్యా? అ పదవి నీకు?ఏం అనుభవించాలయ్యా నువ్వు ఇంకా??
ఈ ఆఖరి మజిలీలోనైనా ఈ దేశాన్ని బ్రతికించే ప్రయత్నం చేస్తే నీకు పోయేది ఏం ఉందయ్యా??
నీది ఏం పీక గలరు??నువ్వు నష్ట పోయేది ఏం ఉంది?
ఏం అనుభవించాలయ్యా నువ్వు ఇంకా??
ఇప్పుడు కూడా నీకు స్వార్ధ రాజకీయాలు ఎందుకయ్యా??

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s