న్యూట్రల్ గా మాట్లాడితే…


మీరేమైనా అనుకోండి గానీ…..
వేలాది కోట్ల రూపాయలు మింగేసిన వాళ్ళ వెనక జనాలు పరిగెత్తుతూ ఉంటే …..
పోనీ పేపర్లని వదిలేసినా…
కోర్టులూ, సీబీఐ…ఇన్ని సాక్ష్యాలూ కనబడుతున్నా….
జనాలు ఇలా గొర్రెల్లా…
ఏమి జరగ బోతోంది ఈ దేశం లో….
మన జనాల మెదళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నట్టు…
??సమాచార లోపమేనా??

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s