జగన్ తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని అక్రమంగా ఆస్థులు పోగుచేసాడన్న ఆరోపణలు నిజమని నమ్ముతారా??


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s