జగన్ పై సీబీఐ ప్రాధమిక విచారణకు ఆదేశాలు సక్రమ పద్దతి లొనే జరిగాయని భవిస్తున్నారా?


స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s