ఒక్క కార్డుతో మీ ఉద్యోగాలకు గుడ్ బై చెప్పండి..మరి మీకు ఇప్పుడు ఉద్యోగం..సద్యోగం..అక్కరలేదు…
హొయిగా ఇంట్లో కూర్చోండి….
ఒక్క కార్డు ఉందా??
మీదగ్గర ఈ ఒక్క కార్డ్ ఉంటే చాలు….
మీకు ఉద్యోగం గానీ పనీ పాటా గానీ అక్కరలేదు…
తిని ఇంట్లో కూర్చుంటే చాలు…
అన్నీ మీ కాళ్ళ దగ్గరకే వస్తాయ్…
మీ పిల్లల చదువుకు ఖర్చులూ..
మీ ఇంట్లో ముసలాళ్ళ ఖర్చులు…
వికలాంగులు [ఉంటే] వాళ్ళ ఖర్చులూ..
మీ పొలాలకి ఫ్రీ కరెంటూ…
మీరు ఉండడానికి సొంతంగా…[ లక్షలాది] ఫ్రీ ఇళ్ళు మీకు సొంతం…
మీరు కష్టపడి రూపాయి కూడా సంపాదించక్కరలేదు…
జబ్బులు వస్తే ఫ్రీ గా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి లో ఉచిత వైద్యం…
ఎమ్మెల్ల్యే ఎమ్పీ లు రాజీనామాలు చేసినప్పుడల్లా…
ఎలక్షన్లు వస్తే…మందూ..బిర్యానీ పాకెట్లూ…అన్నీ అన్నీ ఫ్రీ…
కెవలం…పెళ్ళి చేసుకొని..ఒక్క పని మాత్రం..కానిస్తే…..
[అది కూడా ఎవరైనా ఫ్రీ…గా ప్రకటిస్తే..మరి మీరింకేం చేయనక్కర లేదు..]
సమస్తము మీ వాకిట్లో ఉంటాయ్…
ఏ పనీ చేయ నక్కర లేదు…
మరి ఉందా ఓటరు కార్డు మీ దగ్గర …
ఐతే వెళ్ళి ఓటేసి రండి…
కాలు మీద కాలేసుకు కూర్చోండి…
మీరు కష్టపడి రూపాయి కూడా సంపాదించక్కరలేదు…..
అన్ని సౌకర్యాలూ…
మీ ముంగిట్లో ఉంటాయ్…మాట ఇస్తే తప్పం…

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s