మోడీ గారు పెట్టుబడి దారుల్ని సమావేశపరచి?…


మోడీ గారు పెట్టుబడి దారుల్ని సమావేశపరచి??15 లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులను రాష్ట్రానికి ప్రవహింపచేశాడట..
మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం? శ్రీ క్రిష్న కమిటీ ఏటిది సెప్పింది?మరి రాష్ట్రాన్ని ఎప్పుడు ముక్కలు సేద్దారి??మా బాబు గెలిపించాడు…ఆ సీటు నాకెందుకివ్వరు?నాకు నా యమ్మకీ అప్పాయింటుమెంటు సొనీయమ్మ ఇవ్వనేదు?నా బాబు చెత్త నా లఫంగి గాల్లనీ గ్రూప్ గట్టి గెలిపించాడు….ఆల్లందరితో గూపు కట్టీసి గవర్నమెంటుని దింపీనేటి??
అసలు ఒక ఎమ్.పీ.గా జగనన్న ఎమయినా చేసాడా?? ఇప్పటి వరకూ అంటే రాజన్న పొయిన దగ్గరనుంచీ ఈ రోజు వరకూ జనాలు ఏడుస్తూనే ఉన్నారా??ఒదార్చడం ఏమిటీ?వాళ్ళను ఓదార్చడమంటూ తన ఫాలోయింగ్ పెంచుకునే వేషాలు తప్ప?? ఇదా ఒక ఎమ్.పీ. తన నియొజక వర్గం లొ చేసే పని..చేయాల్సిన పని?ఇలాంటి ఎమ్.పీలు..అయిదేళ్లు వున్నా…యాభై ఎళ్లు వున్నా ఈ రాష్ట్రానికి ఒరిగేదేంటట??

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s