మన పాలకులు..వీళ్ళూ..


మొన్నొక అమ్మాయిని బలవంతంగా తార్చబొయిన ఒక మాస్టార్ని మెడ పట్టుకుని పొలీస్ స్టేషనులొ తోయించారు ఆ అమ్మాయి స్నేహితులూ మరి కొంతమంది కలసీ..మరి ఈ తార్పుడు మాస్టారు ఎలా బయట పడ్డాడూ??ఒక ఎమ్.ఎల్.ఎ.ని పట్టుకునీ..అందర్నీ బుకాయిస్తూ..చేసిన తప్పుని ఒప్పుకోకుండా ..కనీసమ్ పాశ్చాత్తాపం కూడా లేకుండా….
జనానికి తప్పుడు పనులు చేయకూడదన్న భయం ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండీ??పోరంబోకుల్నీ….బేవార్స్ గాళ్ళనీ, తార్పుడు
గాళ్ళనీ… రేపిస్ట్ లనీ …ఈవోట్ల పిచ్చ ఎమ్.ఎల్.ఏ. గాళ్ళు సిగ్గూ శరం లేకుండా వెనకేసుకు వస్తూంటే??
ఎంత వెదవ పని చేసినా భయం లేదు…ఎందువల్లా ఎమ్.ఎల్.ఏ..గాడినో..ఒక మినిస్టరు గాడినో పట్టుకుంటే రేప్ కేసు కానీండి.. మర్దర్ కేసుకానీండి..ఏ.సీ.బీ.కేసు కానీండి…దర్జా గా భయట పడవచ్చు అన్న ధీమా జనాల్లొ బలిసిపోయింది…. అన్నట్టు ఈ మద్య ఏ.సీ.బీ.కేసుల్లొ దొరికిపొయిన వారి ఫొటోలు పేపర్లలో చూసారా??ఎంత దర్జాగా ఉంటున్నారో??ట్రాప్ లో దొరికాం అన్న భయం ఎవడి మొహం లొ ఉండదు గమనించండి..కారణం మరేమిటీ కాదు …మినిస్టరు గారి పేషీ లో దండిగా సమర్పించుకుంటే ఎవడు ఏం పీకగలడూ ..ఈ కేసులు ఏం చెయగలవూ అన్నధీమా..
తా చెడ్డ కోతి వనమంతా చెరిచిందని ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ దేశాన్ని ఏం చెయబొతున్నారు??ఎవ్వరినీ సరీగ్గా పనిచేయనివ్వరు..చివరికి పొలీసుల్ని కూడా.. …వీళ్ళూ మన పాలకులు..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s