మనుషులన్నారు జాగ్రత్త


నా మిత్రుడు ఒకాయన ఈ మద్య కలసినపుడు ఆయనకైన
అనుభవం చెప్పుకొచ్చాడు..
అనుభవాలే జీవిత పాటాలు కదా..ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఆయన అనుభవం ఎవ్వరికేనా
ఉపయోగపడాలని క్లుప్తంగా చెప్తాను..
నా మిత్రుడు పని మీద నాలుగు చోట్లకూ వెడుతూ వుంటాడు
అక్కడ పనిలో జరిగే ఇబ్బందులూ…మంచీ చెడూ కష్టానష్టాలూ ఒకోసారి చర్చకు
వస్తూ వుంటాయి..
ఈ చర్చల వల్ల మరోసారి మరొకళ్లు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురవ్వకుండా తీస్కొదగ్గ
విష్యాలు కూడా తెలుస్తూ వుంటాయి..
అయితే కొంత మంది వెధవలు ఇలా విన్న విష్యాలను ఆయన మాటల్నీ కొంత మార్చి
వాటికి వికారాలు అద్దీ
వక్ర భాష్యాలను చేర్చీ వాటిని మరో చోట మరో విధమ్ గా చెప్పి ఆయన మిగతా
వాళ్ళను దుమ్మెత్తి పోస్తున్నట్టుగా
సృష్టించడం జరిగిందట..సాధారణంగా కొంత మంది ఇలా తమ గురించి చెడుగా ఎవరేనా
అన్నారనగానే
వెనకా ముందూ చూడ కుండా నమ్మేస్తూంటారు..అందులో నిజానిజాలు తెలుసుకునే
ప్రయత్నం చేయరు…
దీంతో నా మిత్రుడికి పెద్ద చిక్కే వచ్చింది..
చివరికి తను అన్న మాటలు ఏమిటో..ఏ సందర్భం లో అన్నాడో..
ఈ మాటల్ని మోసే వాళ్ళు దాన్ని ఎలా వక్రీకరించారో …అన్నిటికీ వివరణలు
ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది..
కాబట్టి చెప్పేది ఏమిటంటే మన౦ మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త గా వుండడం
మంచిది..
దానికి రంగులద్ది రకరకాలుగా ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఎక్కడో కాదు పక్కనే
వుంటారు..
వాటిని నమ్మి కారాలూ మిరియాలూ నూరేవాళ్లూ వుంటారు…
అందుకే అంటున్నా ~~మనుషులున్నారు జాగ్రత్త అనీ~~

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s