ఈ చట్టాలు వుండాల్సిందేనా??


రిక్షా ని ఒక కారు డ్రైవరు గుద్దాడు…రిక్షా కొంత డామాజ్ అయ్యింది…
రిక్షా పుల్లర్ కి కొంచం గా దెబ్బలు తగిలాయి..
అవి కూడా abrasions మాత్రమే..కాళ్లూ చేతులూ విరగడం గట్రా లేవు..
బాగానే తీరేగెస్తూన్నాడు…
నాయకులు రంగం లోకి దిగారు..
కారు ఓనర్ ఓ పదివేలు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు..
నాయకులు 80 వేలు ఇవ్వాలని పట్టు పట్టారు…
ఈ తల నొప్పి వదిలించుకొడానికి 10 వేలు ఆఫర్ చేశారు..ఇవతలి వాళ్ళు…
అవతలి వాళ్ళు ఒప్పుకోలా …గొడవలు..
80 వేలు ఇవ్వాల్సిందేనన్నారు…
మమ్మ్లల్ల్నికులం పేరుతో దూషించారన్నారు..
ఎట్రాసిటీ కేసు పెట్టేశారు…ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతారు??
డబ్బులు ఇవ్వక చస్తారా??అన్నట్టు బేరాలు మొదలెట్టారు…
ఎలా సమర్దించు కుంటూ పోతామ్…
ఖటి నమయిన చట్టాలు వుండాల్సిందే నంటూ-
ఇలాంటి సంఘటల్ని ఎంత వరకూ సమర్దించుకు పోగలం…???

2 Comments

  1. బాధితుడు, బాధకు కారకుడు ,న్యాయ రక్షకుడు, న్యాయ నిర్దేశకుడు ,న్యాయ మూర్తి, వీరందరిలో చట్టం యడల వాస్తవ న్యాయం యడల విశ్వాసం, నిబద్ధత గనుక వుంటే, చట్టాలు ఉండాల్సిందే . ఎలుక దూరిందని ఇల్లు తగలబెట్ట లేము కదా? .
    nootakki.

    • చాలా బాగా చెప్పారు… మిగతా దేశాల్లో ఏమో గానీ ఈ దేశంలో మాత్రం తప్పుడు కేస్ లు ఎలా పెట్టాలీ ఎవరెవరిని ఇరికించాలీ సంబందం లేకున్నా కొంత మండి పేర్లు కంప్లైంట్ లో ఇరికిస్తే అవతలి వాళ్ళు ఎలా గిజగిజ లాడుతారు అసలు కేస్ ఏ జడ్జ్ ముందుకు వెళ్తే ఎలా టర్న్ చేయొచ్చు అన్నవి లాయెర్లే క్షుణ్ణం గా చెప్తారు..ఈ కేస్లూ చట్టాలూ అవతలి వాళ్ళని హర్రస్స్ చేయడానికి తప్పా…మంచూ చెడూ న్యాయం…అన్యాయం..పాప భీతీ ఈ జనాల్లో వున్నాయనుకుంటున్నారా??

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s