ఎవ్వరినీ నమ్మకండి..


కాలం మారింది..మనుష్యులకు దబ్బే ప్రదానం అయింది…ఈ రోజు ఎంత వెనకేసుకున్నాం అన్నదే ప్రదానం..
సరే వాడి కష్టం వాడి సంపాదన…అన్నట్లు గా లేవు రోజులు..

మన స్వార్దానికి ఎదుట వారిని బలివ్వడం కామన్ అయిపోయింది..
ఉదాహరణకు నాకో పది లక్షలు కావాలి..

ఎవడిస్తాడు?ఓ చిట్ ఫండ్ వాడు నాకు హామీ ఇస్తాడు..ఓ రెండు పే…ద్ద చిట్లు కలిపితే మొదటి నెల మీకే
సొమ్ము కేటాయిస్తానని…

దానికి మనం చేయాల్సింది మనకు తెలిసిన ఓ 20 మందిని ఆ సంస్థలో చిట్లో చేర్చాలి..
ఇక మనం మనకు తెలిసిన మన బండువులూ మన క్రింద పని చేస్తూన్న వాళ్ళను షన్టి వాళ్ళ బుర్రలు తినీ

మనం చెప్పినట్టు వినకుంటే నిష్టూరాలాడి మరీ వాళ్ళను ఆ సంస్థలో చేర్పిస్తామ్..
మనకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి..

మనలా ఓ నలుగురికి డబ్బులు చెల్లించి బోర్డు తిప్పేస్తాడు ఆ కంపెనీ వాడు..
మనం చేర్పించిన వాళ్ళు మాత్రం బుర్ర మీద గుడ్డ వేసుకోవడమే…డబ్బులు అందక…

మనకు ముందే తెలుసు వాళ్ళకు మొండి చేయి మిగులుతుందని….
ఐనా కూడా మన అవసరం తీరి పోవాలని వాళ్ళ నందరినీ ముంచేస్తామన్నా మాట…

ఇలాంటి కదలు కొన్ని వందలు విన్నా నేను…
ఐనా కూడా ఎవరో ఒకరు కొత్తగా వచ్చి ఇలా బలవంతం గా చేర్చబడి మోసపోయామని..
చెబుతూనే వున్నారు..మాకు అనుభవాలయిపో…నాయండీ….అని మేము చెబుతూనే వున్నాము.

దయచేసి ఆ భగవంతుడే వచ్చి రెకమేండ్ చేసినా ఈ వలల్లో చిక్కుకొకండి…
….మొహమాటం లేకుండా తిరస్క రించండి..

3 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s