నాయకురాళ్ల నుంచి ఏం ఆశిస్తామ్?


స్త్రీలు ఉన్నత పదవుల్లో కి వచ్చినపుడు వారు ఏ చిన్న నిర్ణయాలు
తీసుకున్నా కూడా దాన్ని ఎక్కువ గా గుర్తిస్తూ ఉండడం దాన్ని సర్కిల్ల్స్ లో
గొప్పగా చెప్పుకోవడం అంటే ఫలానా నిర్ణయం చేశారు బేష్ అనడం
జరుగుతూ వుంటుంది..అలానే చెత్త ట్రాష్ చేసుకుంటూ మొగుళ్ళనే చెంచాలతో
కుళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తూంటే మాత్రం వీళ్లూ ఇంతేనా??
మరి వీళ్లను పైకి తీసుకు వస్తే ఏదో ఉద్ధరిస్తారనుకున్నాం,
స్త్రీ గా సమాజాన్ని కుళ్లు రాజకీయ నాయకుళ్ళా కాకుండా తన దృష్టి తో చూస్తూందనుకున్నాం కదా?
మరి వీళ్లూ ఇలా తగలడ్డారేమిటీ??ఈ మాత్రం దానికి మహిళా బిల్లులూ..రేజర్వేషన్ లూ ఎందుకూ??
బల్లలు బద్ధలు కొట్టి చర్చలు చేయడ మెందుకు?అనిపిస్తూంది..
ఆడవాళ్లే ఒక సామాన్యుడు పడే భాధల్ని, ఒక ఫామిలి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎన్ని అవస్థలు పడుతూన్దో గుర్తించగలరు..
రాజకీయాల్లో వున్న మగవారికి పూర్తి స్వార్ధం తప్ప..సామాన్యునికి ఎం కావాలో తెలీదు..
స్త్రీలకు తెలుసు..
అలాంటప్పుడు వారి నుంచి సహజం గానే సామాన్యునికి ఉపయోగపడే ఆలోచనల్ని ఆశిస్తామ్..
కానీ వాళ్ళు కూడా కుళ్ళు రాజకీయాలు నడుపుతూ కూర్చుంటే…
అప్పుడు అనిపిస్తూంది..అంత కంటే గరిట తిప్పుకోవడమే బెటర్ అనీ..

2 Comments

  1. స్త్రీ లకు వున్న జాలి దయ గుణాల వల్ల వారు పేదవాళ్లకు ఏ కొంతో వుపయోగ పడే పనులు చేస్తా రని ఆశిస్తామ్ సహజంగా …వాళ్ళు కూడా పూర్తి గా రొచ్చు రాజకీయాలు చేస్తూంటే కొంత భాదగా వుంటూన్ది…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s