జల్లెడ ఏదీ?


ఈ మద్య మామూలుగానే జల్లెడ ఓపెన్ చేద్దామంటే ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం
అంటూ వస్తూంది గానీ వెబ్ సైట్ మాత్రం ఓపెన్ కావట్లా..
నాలుగైదు రోజులుగా ఇదే ప్రాబ్లం..
నాకేనా మిగతా వారికి కూడానా?
ఏమి ఈ మర్మము…మీరేమైనా చెప్పగలరా???

5 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s