రోడ్డు ..వార్సు గాళ్ళు..


బయటకు వేడితే చాలు మా అమ్మగారు గానీన్దీ..అన్నయ్యలు గానీన్దీ ..జాగ్రత్త..అటూ ఇటూ చూసుకుని రోడ్ దాటాలీ..
ఏదయినా బండి వస్తే అది వెళ్లే౦త వరకూ ఆగి రొడ్డు దాటాలి అంటూ చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పే వారు..
రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు ఓ పక్కగా నడవమనేవారు….కట్ చేస్తే
మీరు టూ వీలెర్ లేదా ఫోర్ వీలర్ పై రోడ్డు మీదకు రండి..అలా ముందుకి వెళ్ళగానే…
ఓ కారు వాడు రోడ్డు మద్యలో కారు ఆపి డ్రైవింగ్ సీట్లోంచి బుర్ర బయట పెట్టి
పళ్ళు ఇకలిస్తూ ఓ నలుగురి తో హాస్కు వెస్తూంటాడు..
వెనకాల ఎన్ని బళ్ళు ఆగిపోయినా లేదా కష్ట పడుతూ ఇరుక్కుంటూ ఇబ్బందిపడుతూ వీణ్ణి దాటుకుంటూ వెడుతున్నా
తన కారు అలానే రోడ్డు మద్యలో వుంచి సోల్లు కబుర్లు మాట్లాడుతావుంటాడు గానీ ఓ పక్కకి బండి తీయడు..
ఖర్మ కాలి మీరేమైనా చిరాకుగా పక్కకి తీసి మాట్లాడుకొవోయ్ అన్నారా..వాడికి కాలి పోద్ది…ఏం?అదంతా రోడ్డు కాదా?
ఆ పక్క నించి పో అంటాడు..ఇంకా సంస్కార వంతుడైతే ఏంటీ కబుర్లు చెప్తున్నావ్ నేను తియ్యను..ఎవడితో చెప్పుకుంటావో?
చెప్పుకో పో అంటాడు..మన మీద కళ్ళు ఎర్ర చేస్తాడు.. కొండక చో చొక్కా చేతులు మడత పెట్టి కండలు చూపిస్తాడు..
అలా ముందుకు వెళ్ళండి ఎవడయినా చెయ్యెత్తి తే చాలు ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా అనవసరం…ఆ ఆటో వాడికి సడన్ గా రోడ్డు మద్యన ఆపేయడమే ..వాడి టికెట్ ల గోడవే గానీ వెనక ఎంత ట్రాఫిక్ ఆగిపోయినా వాడికి అనవసరం..
ఆర్.టి.సి. డ్రైవరు లు అయితే మరి చెప్పక్కర్లా….
నాలుగు రోడ్ల మద్యా కచ్చితం గా సెంటర్ లో అన్నీ వైపులా బళ్ళు నిలచి పోయేట్టూ ఆపుతారు ఈ ఆర్.టి.సి. వాళ్ళు..
అందరూ దిగిన వరకూ బస్ తీసే ప్రసక్తే లేదు..వాడు బండి తీసిన వరకు అందరూ అలా విసుగ్గా వైట్ చేయాల్సిందే

ఇలా సైకిల్ ఆపి రోడ్డు మద్యలో నలుగుర్నేసుకుని హాస్కు కొట్టే వాళ్ళల్లో..కుర్రాళ్లని గానీ మద్య వయస్కులనిగానీ తేడా లేదు..
చివరికి ఆడవాళ్లు కూడా ఇలానే తయారయ్యారు..బస్సుల్లోంచి బయటకు ఉమ్ములు ఊయడం.. మరొక స్పెసల్..
అసలు మనం మనుష్యులమేనా?? మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాం అన్న స్పృహ మనకు లేదా??
ట్రాఫ్ఫీక్ కు ఇబ్బంది లేకుండా రోడ్డుకి ఓ పక్కగా తమ బండిని ఆపాలనీ
అడ్డ దిద్దమ్ గా సెంటర్ లో ఆపి తే మిగతా వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ ఆగి పోతాయని వీళ్లకు తెలియదా?
రోడ్డు పై పోయే మిగతా వాళ్ళకు తాము న్యూ సెన్స్ కాకూడదన్న ఇంగిత ఘ్యానం మనకు రాదా?
కనీసం ఎవరయినా చ్చెపితే వినడం కూడా లేదు..చెప్పిన వాడితో ఘర్షణ పడ్డం ఒకటీ..
వీళ్ళు కాక మన ఈ దేశం లో వజ్రం లాంటి భరత మాత పుత్రులు ఇంకా వున్నారు
వాళ్ళనీ మీకు గుర్తు చేస్తా….తర్వాత…ప్రస్తుతానికి…..
………………..మేరా భారత్ మహాన్……………………….

1 Comment

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s