చలెట్టెయ్యా లంతే..


ఉదయం ఒక పెద్దాయన్ని కలిశా….నమస్తే సార్..
నమస్తే అమ్మా రా ఖళ్ ఖళ్ కూర్చో.
ఏంటి సార్ ఒంట్లో బాలేదా?
అవునమ్మా.ఖళ్ ఖళ్ దగ్గూ జలుబూ..
హీ హీ ఎండా కాలం లోనా?
ఏ.సి అఫ్ఫెక్ట్ అమ్మా ఖళ్ ఖళ్ .
ఏమి సార్…ప్రాబ్లం..?
16 లో పెడతా..చలమ్మా ఖళ్ ఖళ్ ….burrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr[చీదాడు ముక్కు]
అమ్మో నేను 29 కంటే తక్కువ పెట్టను సార్….
నాకు 16 వుండాలమ్మా..ఖళ్ ఖళ్….నిండా రగ్గు ఖళ్ కప్పు ఖళ్ ఖళ్..కుంటా..
సరే సార్ antibiotic కూడా వాడ౦డీ…
అల్లనే అప్పా ఖళ్ ఖళ్
ఉంటా సార్ ఖళ్ ఖళ్..
అని బయటకొచ్చా..ఎంత కరంట్ బో..సారీ వేస్ట్ అండీ?16 లో ఏ.సి పెట్టుకుని రగ్గు కప్పుకోవడమెందుకో?
అసలే ప్రభుత్వం కరంట్ ఇవ్వలేక చస్టూంటే?
గది చల్ల బడితే చాలదా?ఎప్పటికి నేర్చుకుంటారో కరంటూ నీరూ పొదుపుగా వాడ్డం?ఖళ్ ఖళ్ ….

2 Comments

  1. మా దగ్గర చలి ఫ్రీ కాబట్టి ఉక్కపోసినప్పుడు కాస్త కిటికీలు తెరచి రగ్గులు కప్పుకొని పడుకుంటాము. కొద్దిగా చలిపెడుతుంటే వెచ్చని రగ్గు కప్పుకొని ముణగదీసుకొని పడుకుంటే వచ్చే ఆనందం సూపర్.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s