మదర్స్ డే..


ప్రకాష్ రాజ్ గారు త్రివిక్రమ్ తో చెప్పించిన నాలుగు వాక్యాలూ…
నా ఇద్దరి పిల్లలూ తమ ముద్దుల తల్లికి
మదర్స్ డే కానుకగా సమర్పించుకున్నారు..
కాళీ గా ఉంటే ఓ లుక్ వేయండీ..

4 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s