మనం కోరుకుంటున్నదిదే ..


యు ట్యూబు లో వెతుకుథూ చూస్తుంటే కనబడిందిది…ప్రతీరోజు మనలో చాలామంది మన జనాల tendancy ఆనండీ ఆటిట్యూడ్ ఆనండీ …గురించి భాడపదేవాళ్లని చూశా…ఒక్కటి మాత్రం నిజం మిగతా ప్రపంచం ఎలా వుందో గానీ మన పద్దతులు మాత్రం… ఏ మాత్రం acceptable గా లేవని మాత్రం చెప్పొచ్చు… నేను ఇంతకు ముందు ఈ వీడియో చూళ్లేదు…..

3 Comments

  1. కాబట్టి, ఈ వీడియో ద్వారా మనకు ఏమి తెలుస్తోందంటే, ఏదైనా ఒక మంచి పనిని ఎవరో ఒకరు ముందుగా ప్రారంభిస్తే, మొత్తం సమాజం వారితో కలిసి వస్తుంది. అందువలన ఒక పని మంచిది అని మనకు అనిపిస్తే దానిని వెంటనే ప్రారంభించాలి.

  2. ఈ వీడియో ద్వారా మనకు ఏమి తెలుస్తోందంటే, ఏదైనా ఒక మంచి పనిని ఎవరో ఒకరు ముందుగా ప్రారంభిస్తే, మొత్తం సమాజం వారితో కలిసి వస్తుంది. అందువలన ఒక పని మంచిది అని మనకు అనిపిస్తే దానిని వెంటనే ప్రారంభించాలి.

  3. అలసత్వం అంటారేమో అది మన సమాజాన్ని ఒక జబ్బులా పట్టి పీడిస్తుంది..ఏ విషయం లోనూ చొరవ తీసుకోం…పైగా ఏదయినా మొదటగా మనం చేస్తే జనం మనని వింతగా చూస్తా రేమో అన్న సందేహంతో ఏ పనీ చేయకుండా స్దబ్ధమ్ గా వుండి పోతామ్…

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s