మండే ఎండలూ..మూగ జీవాలూ..


ఎండలు ముదిరిపోతున్నాయి,ముందు ముందు మరింత పెట్రేగిపోయేట్టున్నాయి..మన చుట్టూ వున్న జీవాల పై కాస్త కరుణ చూపండి..

కొంచెం సమయాన్ని కేటాయించండి

ఈ ఎండాకాలం జీవాచరాలన్నిటికీ ప్రాణసంకటమే కదా…దయచేసి మీ బాల్కనీ లోనో లేదా గార్డెన్ బయటనో ఒక పాత్రతొ వీలైనంతవరకూ త్రాగే నీటిని వుంచి వాటికి ప్రాణాదారాన్ని అందించండి..

క్రింది ఫొటోలో చూశారా?నీటి గురించి ప్రదేయపడుతున్న జీవాన్ని..ఇంతకు మునుపెన్నడూ చూసి వుందనిది…

AT 120 DEGREES IN AUSTRALIA , IT WAS SO HOT FOR A WEEK

BEFORE.

“Until one has loved an animal, part of their soul remains unawakened.”

2 Comments

    • అందుకే దయచేసి 5 నిమషాలు వాటికోసం కేటాయించండి..కొంచం వాటర్ ని ఇంటి బయాటో,టేర్రేస్ లేదా బల్ల్కానిలోనో వుంచండి..బకెట్ లేదా పెద్ద పాత్ర వాడడం బెటర్ .చిన్న గిన్నేలైతే అవి ఎత్తుకు పోయే ప్రమాదం వుంది..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s