నా బ్లాగ్ missed…


నా బ్లాగ్ వెతుక్కుంటున్నా..,  నిన్న నా బ్లాగ్ పేరు మార్చి.,తర్వాత url మార్చా., అప్పటి నుండీ నాకు మొహం చాటేసింది నా బ్లాగ్.,మీకెవరికైనా..ఇలా పేరూ,url మార్చుకున్నవాళ్ళని ఎలా వెతకాలో?ఎప్పటికీ  సరీగ్గా దొరుకుతారో…తెలిసి వుంటే తెలియ చేయగలరు…మరి ఈ పోస్ట్ ఎలా చేశానంటే  అకడక్కడ లింకు లు పట్టుకునీ..,డైరెక్ట్ గా మాత్రం దొరకట్లా..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s