పేరు మార్చుకున్నా…


  • మనమంతాకలసి అన్న నా బ్లాగ్ పేరు మార్చాలని అనిపించడానికి కారణం వుంది..నా బ్లాగ్లో ఎక్కువ ప్రతీరోజు చర్చకు వచ్చే విశేషాలు వుంచాలనీ,,అంటే పేపర్ చూడగానే ఇది మిగతావాళ్లకి చెప్పాలనిపించేవీ ,పక్కవారు మనకు విశేషంగా చెప్పేవీ, మనను కలచివేసేవీ .ఉత్సాహపరిచేవీ,  మనం neglect చేసి ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకునేవీ,ఇలా ప్రతీ రోజు కొంత మనకు వుపయోగపడేవీ  ,మిగతా వారి అబిప్రాయాలు జోడించి  వుంచాలనుకున్నా….కానీ, నేనే  సరీగ్గా టైమ్ కేటాయించలేకున్నాను….దాంతో బండి ఇలా లాగించేయాలని  నిశ్చయించుకుని..మరి ఆ టైటిల్ content కి  అతకట్లేదు గాబట్టీ..దాన్ని వదలివేయాల్సి వచ్చింది…

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s