రాజకీయ బలి పశువులు


వేడి మీద వున్నపుడు ఎవరిమాటా అర్ధం కాదు. క్రమేణా విషయం స్పష్టమవుతుంది ..వద్దు మొర్రో తెలంగాణానో, సమైక్యమో దానికి రాజకీయాలున్నాయి …. ఈ రాజకీయుల్ని నమ్మి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దు అని… ఎంత అరచి గీపెట్టినా విన్నారు కాదు ఇప్పుడు చూడండి.ఈ క్రింది లింక్ చూసి మీరే డిసైడ్ ఆవ్వండి… ..http://www.suryaa.com/main/showNews.asp?cat=1&subCat=2&ContentId=38083

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s