డొంక తిరుగుడు


నెల రోజులు గా మా కార్యాలయం లో ఒక ముక్య వుద్యోగి పనిని ఎగ్గొట్టటం మొదలుపెట్టాడు ..ఒక రోజు కడుపు నొప్పి ఒక రోజు నడుంనొప్పి ఒక రోజు జ్వరం …పనికి వచ్చిన రోజు కూడా ఏదో ఒక చిరాకు పెట్టటం మేం గమనిస్తూ వచ్చాం.ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ ఆయనకు ఉద్వాసన జరిగిపోయింది.మేం చాలా బాధ పడ్డం కూడా జరిగి పోయింది మనతో కలసి వర్క్ చేసే వ్యక్తి మననీ వదిలి పోతున్నందుకు …..అయ్తే  తర్వాత మాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే సదరు మా వ్యక్తి ముందు గానే కొత్త వుద్యోగమ్ చూసుకుని జీతానికి అట్ట్రక్ట్ అయి నెల రోజులు గా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి వుద్వాసన చెప్పే పరిస్థితులు కల్పించు కున్నాడట…చెప్పండీ ….ఇంత సీన్ అవసరం అంటారా …ఏదయినా వుంటే సూటి గా చెప్పొచ్చుగా…ఇంత న్యూ సెన్స్  అవసరం అంటారా?చాలా విషయాల్లో జనాలు ఇలానే ప్రవర్తిస్తూ వుంటారు.ఎంతో గందరగోళం సృష్టిస్తూ వుంటారు.వీళ్ళ వల్ల మిగతా వాళ్ళ మద్య అపార్దాలు కూడా పెరిగిపోతాయి. ఇంత డొంకతిరుగుడు అవసరం ఏముందీ? వున్నది వున్నట్టు మాట్లాడుకుందాం ..ప్రక్కవాళ్ళను గందరగోళ పరచ కుండా వుంధామ్…అసలే పని వత్తిడి తో వుండే వాళ్ళకు ఇవ్వి మరీ చిరాకు పరుస్తూ వుంటాయి ….

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s