కర్రెంటూ …కట్టూ


కర్రెంట్ ఆదేనండీ కరంటే కట్ మొదలయిపోయింది కరెంట్ పోగానే… మళ్ళీ తీశాద్రా .[.ఒక బూతు .]……అన్న కామెంట్ వెంటనే యెవరో ఒకరి నోట వెంటనే వింటుంటాం ….నిజంగానే చాలా చిరాగ్గా వుంటుంది కరెంట్ కట్ అవ్వగానే ..అదే యే కార్యాలయం లో నో వున్నమ్ అనుకోండి డిస్కషన్ మొదలయిపోతుంది ఈ దేశం గురించీ మనం అనుభవిస్తున్న ఇబ్బందులూ ..మన వ్యవస్థ యెంత దరిద్రం గా వున్నదీ…..ఇలా ఆ చర్చ విదేశాలలో కరెంట్ కట్ అన్నది వుండదన్నిన్నూ మనం యెప్పటికీ ఆ స్టేజ్ కి చేరుకోలేమనిన్నూ…నిట్టూర్పులు విడుస్తూ ముగిస్తూ వుంటామ్ …నిజమే ప్రబుత్వానికి నిరంతరం సప్లయ్ చేయాల్సిన భాద్యత వుంది …కానీ మనం కూడా అది వృధా కాకుండా వుపయోగించు కోవాలి కదా….మీరు గమనించండి యెన్నో చోట్ల కరెంట్ దుర్వినియోగ పరుస్తూ వుంటామ్ అవసరం లేకపోయినా ఫ్యాన్లూ లైట్లూవేసి వదిలేస్తూ వుంటారు కొన్ని కార్యాలయాల్లో ఇళ్ళల్లో ..కొంతమంది బాత్రూంల్లో లైట్ వేస్తే మరొకరు వెళ్ళి ఆర్పాలే గాని వచ్చేప్పుడు లైట్లు ఆర్ర్పి రావాల్లన్న ఇంగితఘ్యానం శూన్యం…ఇక హాస్పిటల్ లాంటి చోట్ల మన సొమ్ము కాదు కదా అనీ బిల్ పే చేస్తున్నాం అనీ రాత్రీ పగలూ లైట్లు వేసే వుంచేస్తారు …ఒక్కసారి గమనించండి మీరున్న చోట అనవసరంగా యెంత విధ్యుత్ని వేస్ట్ చేస్తున్నామో…ఈ వృధా వినియోగాన్ని అరికట్టగలిగితే …కొంతలో కొంతయినా కరెంట్ కట్ తగ్గుతుంది ….కరెంట్ ఆధా చేయడం మన బాధ్యత కూడా…సమాజంలో మన హక్కులే కాదు బాధ్యతల్నీ కూడా పట్టించుకుందాం …ఒక రూపాయని ఆదా చేస్తే ఒక రూపాయ్ ని సృష్టించినట్టే …

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s