ఆటో ….అటో..ఇటో …ఏటో


వరుసగా రెండు జిల్లాల్లో ఈస్టో ?వెస్టో?గోదావరి జిల్లాలో తర్వాత విజయనగరం జిల్లాలో ఆటొ ప్రమాదాల్లో వో 15 మండి వరకూ ఖతమ్ అయిపోయారు…అసలు జిల్లా ఎడిషన్లు వచ్చాక యెక్కడ యెమ్ జరుగుతుందో తెలియట్లేదుకానీ ఈ మద్య గమనిస్తే చాలా కాలం నుంచీ ఆటొలు ప్రతీ రోడ్ ప్రమాదానికీ ముందువుంటున్నాయి…రొడ్డు ప్రమాదాల్లో ఆటొ లదే ప్రదమస్తానమ్ ఇవ్వచ్చు కూడా ….వేర్వేరు జిల్లాల్లో గమనించినా కూడా ఆటొ ఆక్సిడెంట్లే యెక్కువగా వున్నాయి ….రోడ్డు మీద బాద్యతారహితం గా ట్రాఫిక్ రూల్స్ యే మాత్రం పట్టించుకోకుండా యే మాత్రం చిన్నసందు కనిపించినా అందులో దుర్రు మంటూ దూరిపోడానికి ప్రయత్నిస్తూ పక్కవాహనాలను రాసుకుంటూ ఒరుసుకుంటూడామేజీ చేస్తూ యెవరయినా నివారిస్తే వాళ్ళ పై నోరువేసుకుని పడిపోతూ ఈ ఆటొ వాళ్ళు ప్రజలకు చూపిస్తున్న నరకం అంతా ఇంతా కాదు …ఏ ఆటొ డ్రైవరుకు కూడా ఒక వాహనం నడుపుతున్నాన్న స్పృహ వున్నట్టు కనిపించధు ఒక తాడు మెలికలు తిప్పినట్టు బండిని అటూ ఇటూ ఈపక్కా ఆపక్కా తిప్పి పారేస్తూ వుంటే కనీసం ప్రయాణీకులిగా మనమయినా వారిని వెనక నుంచి హెచ్చరించడం మంచిది …అసలు వీళ్ళల్లో యెంత మందికి లైసెన్స్ వుందో ఆర్.టి.ఒ. అదికారులు వీళ్లకి యలా లైసెన్స్లు ఇచ్చి పారేస్తున్నారో అర్దం కావడం లేదు …ఇన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతూన్న కూడా యెక్కడా కనీసమయిన ప్రమాధ నివారణా చర్యలు ఒక్కటంటే ఒక్కటి తీసుకున్నట్టు కనిపించధు…పల్లెటూళ్లలో మరీ నరకం ట్రాక్టర్ డ్రైవరులు కూడా ఆటొలు వేసుకునీ జనాల మీదకు విరుచుకు పడిపోతూవుంటారు …పోలీసులూ అదికారులూ యేలానూ పట్టించుకోరు గాబట్టి కనీసం ప్రయాణీకులయినా డ్రైవరులని వెనకనుంచి హెచ్చరించి తమ ప్రాణాలూ యెదుటవారి ప్రాణాలూ రక్షించాలని కోరుకుందాం …ఈ ఆటొ ప్రమాదాలు ఇలాగే జరిగితే మాత్రం మన రాష్ట్రం నెంబర్ ఒన్ స్థానం పొందడం మాత్రం ఖాయం …వికలాంగుల సంఖ్య లో …

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s